معنی و ترجمه کلمه mortise and tenon به فارسی mortise and tenon یعنی چه

mortise and tenon


معمارى : کام و زبانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها