معنی و ترجمه کلمه mortising machine به فارسی mortising machine یعنی چه

mortising machine


علوم مهندسى : دستگاه کام کنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها