معنی و ترجمه کلمه motion study به فارسی motion study یعنی چه

motion study


مطالعه ى حرکت
علوم مهندسى : تحرک سنجى
روانشناسى : حرکت پژوهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها