معنی و ترجمه کلمه motivate] به فارسی motivate] یعنی چه

motivate]


انگيختن ،تحريک کردن ،موجب شدن ،سبب شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها