معنی و ترجمه کلمه mountain ash به فارسی mountain ash یعنی چه

mountain ash


(گ.ش ).انواع تيس)sorbus(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها