معنی و ترجمه کلمه moving average به فارسی moving average یعنی چه

moving average


کامپيوتر : ميانگين متحرک
روانشناسى : ميانگين غلتان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها