معنی و ترجمه کلمه moving havens به فارسی moving havens یعنی چه

moving havens


علوم نظامى : مناطق ازاد از نظر حرکت زيردرياييها مناطق امن حرکت دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها