معنی و ترجمه کلمه much sugar was left به فارسی much sugar was left یعنی چه

much sugar was left


قند زيادى باقى ماند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها