معنی و ترجمه کلمه mucus به فارسی mucus یعنی چه

mucus


مخاط،خلط،بلغم ،ماده مخطى ،ماده لزج
روانشناسى : بلغم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها