معنی و ترجمه کلمه multilateral به فارسی multilateral یعنی چه

multilateral


چند بر،چند پهلو،کثير الاضلاع ،چند جانبه
قانون ـ فقه : چندجانبه ،متعدد الاطراف
روانشناسى : چندجانبى
بازرگانى : چند جانبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها