معنی و ترجمه کلمه multiphase rectifier به فارسی multiphase rectifier یعنی چه

multiphase rectifier


علوم مهندسى : يکسوساز چند فازه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها