معنی و ترجمه کلمه multiply به فارسی multiply یعنی چه

multiply


زياد شدن ،ضرب کردن ،تکثير کردن
علوم مهندسى : تکثير کردن رياد شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها