معنی و ترجمه کلمه multipoundage syatem به فارسی multipoundage syatem یعنی چه

multipoundage syatem


ورزش : روش تمرين وزنه بردارى با کاستن وزنه هنگام سختى کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها