معنی و ترجمه کلمه multireel sorting به فارسی multireel sorting یعنی چه

multireel sorting


کامپيوتر : مرتب کردن چند حلقه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها