معنی و ترجمه کلمه multungulate به فارسی multungulate یعنی چه

multungulate


(جانورى ) که بيش از دو سم دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها