معنی و ترجمه کلمه muscle به فارسی muscle یعنی چه

muscle


استفاده کامل ازعضله ها،ماهيچه ،عضله ،نيروى عضلانى ،بزور وارد شدن ،(ج.ش )mussel().صدف دو کپه اى ،صدف باريک دريايى ورودخانه اى
روانشناسى : ماهيچه
ورزش : بکاربردن تمام نيرو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها