معنی و ترجمه کلمه mutualize به فارسی mutualize یعنی چه

mutualize


دوسره ساختن ،بطور مشترک امرى را انجام دادن ،همزيستى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها