معنی و ترجمه کلمه muzzle boresight به فارسی muzzle boresight یعنی چه

muzzle boresight


علوم نظامى : حلقه تار موى محوريابى جلوى لوله توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها