معنی و ترجمه کلمه my cake is dough به فارسی my cake is dough یعنی چه

my cake is dough


نقشه ام باطل شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها