معنی و ترجمه کلمه my health is tolerable به فارسی my health is tolerable یعنی چه

my health is tolerable


حالم بد نيست ،بدنيستم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها