معنی و ترجمه کلمه mycelium به فارسی mycelium یعنی چه

mycelium


(گ.ش ).ميسليوم ،رشته رشدکننده قارچ ،توده بهم بافته مولد قارچ وباکترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها