معنی و ترجمه کلمه myrrhy به فارسی myrrhy یعنی چه

myrrhy


مرى ،مانند مرمکى ،داراى بوى مر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها