معنی و ترجمه کلمه naiad به فارسی naiad یعنی چه

naiad


(افسانه يونان )حورى موجد درياچه رودخانه ،(گ.ش ).نيلوفرابى ،مهروى شناگر
نجوم : ناياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها