معنی و ترجمه کلمه nanoseconde به فارسی nanoseconde یعنی چه

nanoseconde


ميليارديم ثانيه ،نانوثانيه

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها