معنی و ترجمه کلمه nap of the earth به فارسی nap of the earth یعنی چه

nap of the earth


سينه مال ،از نزديک زمين
علوم نظامى : در سطح زمين پرواز سينه مال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها