معنی و ترجمه کلمه napalm به فارسی napalm یعنی چه

napalm


بمب ناپالم ،ماده مخصوص تغليظ بنزين وتهيه بمب اتش زا و پرتاب شعله ،بمب اتشزا
علوم هوايى : بمب اتش زا
علوم نظامى : يکنوع گاز سوزاننده و اتش زا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها