معنی و ترجمه کلمه narcolepsy به فارسی narcolepsy یعنی چه

narcolepsy


(طب)حالت خواب الودگى و ميل شديدبه خواب ،حمله خواب
روانشناسى : حمله خواب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها