معنی و ترجمه کلمه narcotization به فارسی narcotization یعنی چه

narcotization


تخدير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها