معنی و ترجمه کلمه nasolachrymal به فارسی nasolachrymal یعنی چه

nasolachrymal


مربوط به مجراى اشک و بينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها