معنی و ترجمه کلمه nasopharynx به فارسی nasopharynx یعنی چه

nasopharynx


بخشى از گلو گاه که بابينى راه دارد،حلق انفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها