معنی و ترجمه کلمه nation state به فارسی nation state یعنی چه

nation state


حکومت متشکل از يک قوم يا يک ملت
بازرگانى : دولت ملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها