معنی و ترجمه کلمه national consumption به فارسی national consumption یعنی چه

national consumption


بازرگانى : مصرف ملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها