معنی و ترجمه کلمه natural gas firing به فارسی natural gas firing یعنی چه

natural gas firing


علوم مهندسى : سوخت گاز طبيعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها