معنی و ترجمه کلمه natural phenomena به فارسی natural phenomena یعنی چه

natural phenomena


اثار طبيعى ،حوادث طبيعى ،تجليات طبيعت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها