معنی و ترجمه کلمه natural rate of interest به فارسی natural rate of interest یعنی چه

natural rate of interest


بازرگانى : نرخ بهره طبيعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها