معنی و ترجمه کلمه naturalistic observation به فارسی naturalistic observation یعنی چه

naturalistic observation


روانشناسى : مشاهده طبيعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها