معنی و ترجمه کلمه naturalize به فارسی naturalize یعنی چه

naturalize


حق تابعيت دادن ،بتابعيت کشورى در امدن ،پذيرفته شدن( درکشور)،جزو زبانى وارد شدن( کلمات)،بومى شدن( گياه و جانور)،طبيعى شدن
قانون ـ فقه : اعطاى تابعيت قبول تابعيت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها