معنی و ترجمه کلمه nausea به فارسی nausea یعنی چه

nausea


دل اشوب ،حالت تهوع ،حالت استفراغ ،انزجار
روانشناسى : تهوع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها