معنی و ترجمه کلمه naval landing party به فارسی naval landing party یعنی چه

naval landing party


تيم اب خاکى نيروى دريايى
علوم نظامى : تيم اماده کردن ساحل براى عمليات اب خاکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها