معنی و ترجمه کلمه naval support به فارسی naval support یعنی چه

naval support


پشتيبانى دريايى
علوم نظامى : يکان پشتيبانى کننده دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها