معنی و ترجمه کلمه navicular به فارسی navicular یعنی چه

navicular


زورقى شکل ،زورقى ،استخوان ناوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها