معنی و ترجمه کلمه navigational grid به فارسی navigational grid یعنی چه

navigational grid


شبکه کمکى ناوبرى
علوم نظامى : بادزن کمک ناوبرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها