معنی و ترجمه کلمه navy component به فارسی navy component یعنی چه

navy component


علوم نظامى : نيروى دريايى شرکت کننده در عمليات مشترک يا صحنه عمليات

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها