معنی و ترجمه کلمه navy time به فارسی navy time یعنی چه

navy time


ساعت دريايى
علوم نظامى : وقت دريايى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها