معنی و ترجمه کلمه ncic به فارسی ncic یعنی چه

ncic


کامپيوتر : National Crime Information Centerمرکز ملى اطلاعات تبه کارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها