معنی و ترجمه کلمه near collision به فارسی near collision یعنی چه

near collision


حالت نزديک برخورد دو هواپيما
علوم نظامى : فاصله خيلى خطرناک براى دو هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها