معنی و ترجمه کلمه near money به فارسی near money یعنی چه

near money


بازرگانى : شبه پول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها