معنی و ترجمه کلمه near-sighted به فارسی near-sighted یعنی چه

near-sighted


نزديک بين

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها