معنی و ترجمه کلمه nearest him به فارسی nearest him یعنی چه

nearest him


از همه نزديکتر به او

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها