معنی و ترجمه کلمه neat'sfoot oil به فارسی neat'sfoot oil یعنی چه

neat'sfoot oil


روغن پاچه گاو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها